Jamais 200 nous : hun tips & tricks voor fondsenwerving

Hoe bent u te werk gegaan om uw vrienden en familie te vragen u te steunen bij het inzamelen van geld?

Wij hebben besloten om met de teams "Les Dérailleuses", "ça pétale dans la semoule" en "Les Bock'Riders" twee solidariteitswandelingen te organiseren om geld in te zamelen voor de Doc'Riders. Tijdens het begin van de dag hebben we besloten een "begeleide wandeling" voor kinderen te organiseren om hen op een speelse manier de geschiedenis van Beauvechain en de omliggende gemeenten, de prachtige kastelen van de streek en ons prachtige bos van Meerdael te laten ontdekken. We hebben ook een aantal uitdagende vragen aan de wandeling toegevoegd en, om het evenement een leuk en meeslepend tintje te geven, hebben we besloten onze gidsen monnik- en nonnenkostuums te laten dragen. Daarna hebben we voor de volwassenen een nachtwandeling georganiseerd, waarbij we met behulp van een roadbook de bewegwijzering hebben gevolgd, om de streek vanuit een ander perspectief te laten zien. Wij hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een plaatselijke restauranthouder te steunen door de deelnemers aan onze wandeling een door "The Brice" bereide maaltijd aan te bieden. Het was een geweldige manier om het proeven van lokale producten te combineren met de ontdekking van de vele rijkdommen en groene ruimtes van de streek. Uiteindelijk werden niet minder dan 125 maaltijden bereid en werden vele giften voor Dokters van de Wereld ingezameld. Het idee was om gratis deelname aan de activiteit aan te bieden in ruil voor een donatie op de inzamelpagina van ons team. Zo konden we ook genieten van een moment van gezelligheid en tegelijkertijd de deelnemers de gelegenheid bieden een financiële bijdrage te leveren aan Dokters van de Wereld.

Welk advies zou u andere teams geven voor hun fondsenwerving?

Een sleutelwoord: "Enthousiasme". Wij zijn ervan overtuigd dat een oproep tot donaties door alleen een e-mail te sturen niet werkt. Om deze solidariteitsbeweging op gang te brengen, moet je kunnen communiceren en blijk geven van je belangstelling en betrokkenheid bij de zaak. Om fondsen te werven moeten we niet aarzelen om een beroep te doen op ons informele netwerk van kennissen, familieleden en mensen uit het dorpsleven en die ons helpen om onze solidariteitsprojecten tot het uiterste uit te voeren.

> Terug naar de nieuwslijst van Doc’Riders