Het event

Reglement van Doc’Riders

ARTIKEL 1 – VOORSTELLING

Doc’Riders is een sportieve en solidaire uitdaging die in team wordt aangegaan. De teams, elk bestaande uit 3 of 4 personen, moeten per fiets een afstand van 100 of 200 km afleggen (zonder aflossing) in minder dan 12 of 24 uur. De teams engageren zich ook om aan fondsenwerving doen, want om te mogen deelnemen moet elk team minstens € 1 500 inzamelen (€ 500 per persoon). De zesde editie van Doc’Riders vindt plaats op zaterdag 14 en zondag 15 september 2023. Het startschot wordt gegeven om 14.00 uur.

 

ARTIKEL 2 – ORGANISATOR

Het evenement Doc’Riders wordt georganiseerd door Dokters van de Wereld België, waarvan de kantoren zijn gevestigd in de Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.

Dokters van de Wereld is een internationale, medische NGO. Dokters van de Wereld België biedt medische hulp aan kwetsbare groepen in België en de rest van de wereld.

 

ARTIKEL 3 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Elk team bestaat uit 3 of 4 deelnemers, die op het ogenblik van het evenement meerderjarig moeten zijn.

Elk team moet kunnen rekenen op de steun van een aantal supporters (minstens 2 personen; 4 personen wordt echter sterk aangeraden) om hen aan te moedigen en te helpen voor en tijdens het evenement, in het bijzonder bij de controleposten. Het zijn ook de supporters die ervoor zullen moeten zorgen dat deelnemers die de wedstrijd moeten staken, teruggebracht worden.

De omstandigheden (hitte, wind, koude, …) kunnen van deze wedstrijd best een beproeving maken. Een goede voorbereiding is dan ook noodzakelijk. We benadrukken dat deelnemers die zich voor dit evenement inschrijven op eigen verantwoordelijkheid trainen voor de wedstrijd. De deelnemers verklaren dat hun lichamelijke en medische conditie goed genoeg is om in een tempo naar keuze een traject van 100 of 200 km af te leggen.

 

ARTIKEL 4 – INSCHRIJVINGEN

Elke deelnemer moet:

 • het inschrijvingsgeld betalen zodra het team via de website van het evenement wordt ingeschreven;
 • een geoefende fietser (met moutainbike of gravelbike) zijn. Iedere startende deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren. De organisatie raadt een preventief medisch onderzoek voorafgaand aan deze uitdaging aan.

Elk team moet:

 • in de aanloop naar het evenement minstens € 1 500 aan giften verzamelen ten voordele van Dokters van de Wereld (naast de inschrijvingskosten) om te mogen starten.

De inschrijving wordt als definitief beschouwd zodra het team aan alle bovenstaande verplichtingen heeft voldaan. De rugnummers, fietsplaatjes en armbandjes zullen enkel worden uitgedeeld aan de teams van wie de inschrijving definitief is. Nadat de inschrijving bevestigd is, ontvangen alle teamleden een elektronische bevestiging.

De rugnummers, fietsplaatjes en armbandjes moeten tijdens de hele wedstrijd volledig zichtbaar zijn. De rugnummers moeten op elk moment boven elke kleding worden gedragen en mogen in geen geval op een rugzak of een been worden bevestigd. De naam en het logo van de partners mogen niet gewijzigd of verborgen worden. De fietsplaatjes moeten altijd vooraan op de stuurstang worden bevestigd en moeten de hele tijd zichtbaar blijven. Indien het nummer op het plaatje door modderig terrein minder goed zichtbaar is, wordt aan de deelnemers gevraagd het plaatje grof schoon te vegen voor elke doortocht aan een controlepost.

Elk engagement is definitief en onomkeerbaar. Bij niet-deelname, om welke reden ook, wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald, ook niet wanneer men er niet in geslaagd is voldoende giften in te zamelen.

Elke wijziging in de samenstelling van een team voor de start moet ten laatste de dag voor de start aan de organisatie worden gemeld. De startende deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren. Iedereen die zijn rugnummer en zijn fietsplaatje doorgeeft aan een derde, zonder onderstaande/deze/bovenstaande voorwaarden na te leven, zal aansprakelijk worden geacht in geval van ongelukken die de laatstgenoemde persoon tijdens de wedstrijd overkomen of die tijdens de wedstrijd door hem/haar worden uitgelokt. De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van ongevallen in een dergelijke situatie.

 

ARTIKEL 5 – ONDERNEMINGEN

Het evenement Doc’Riders vormt een originele gelegenheid om de werknemers van een onderneming samen te brengen rond een solidariteitsactie. Door een oproep te lanceren om teams samen te stellen kun je in je onderneming een groepsdynamiek op gang brengen die de teamgeest en de interne samenhang op een vernieuwende en stimulerende manier versterkt.

Dokters van de Wereld België stelt graag diverse promotie- en communicatiemiddelen ter beschikking, uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. Ondernemingen mogen deze middelen niet gebruiken voor communicatie naar de buitenwereld zonder voorafgaande toestemming van Dokters van de Wereld België.

 

ARTIKEL 6 – SEMI-AUTONOME DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

Semi-autonomie wordt gedefinieerd als het vermogen om autonoom te zijn tussen twee bevoorradingsposten, zowel op het vlak van voeding en kleding als op het vlak van veiligheid, en in het bijzonder het vermogen om zich aan te passen aan problemen waarmee men te maken krijgt of waaraan men zich kan verwachten (slecht weer, lichamelijke problemen, blessures, mechanische problemen met de fiets, …). Tijdens het evenement Doc’Riders moeten de deelnemers mechanische en technische problemen met de fiets zelfstandig oplossen.

Dit principe impliceert in het bijzonder de volgende regels:

 • Elke deelnemer moet gedurende de hele wedstrijd al zijn verplicht materiaal bij zich hebben (zie het punt “uitrusting”).
 • Op de controleposten langs het parcours kan men water en voedsel krijgen om ter plaatse te consumeren. Elke deelnemer moet ervoor zorgen dat hij of zij bij vertrek vanuit elke bevoorradingszone voldoende water meeneemt om tot het volgende bevoorradingspunt te fietsen.

De volgende regels moeten gedurende het hele traject worden nageleefd:

 • De teams melden zich voltallig aan bij de start van Doc’Riders.
 • Onderweg wordt geen enkele vervanging van een van de teamleden aanvaard.
 • Indien een lid van het team moet opgeven, begeleiden zijn medeteamleden hem tot aan de volgende controlepost. Vanaf daar zullen de supporters voor hem zorgen. De andere teamleden kunnen niet opnieuw vertrekken vóór de opgave door de verantwoordelijke van de controlepost geregistreerd is.
 • Indien een deelnemer uitvalt buiten het bereik van een controlepost, verwittigt het team de organisatoren door het noodnummer te bellen dat op hun armbandje vermeld staat. Een deelnemer mag nooit alleen achterblijven.

 

ARTIKEL 7 – PARCOURS

Het evenement Doc’Riders loopt over een aangegeven parcours van 100 of 200 km:

 • Op de delen van het parcours die de openbare weg volgen moeten alle deelnemers de wegcode respecteren. Als ze dat niet doen, zullen zij als enige aansprakelijk worden gehouden.
 • Het is ten strengste verboden van de aangegeven route af te wijken om welke reden dan ook. Deelnemers die vrijwillig van het aangegeven parcours afwijken vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de organisatie. Enkel bij de controleposten mag men het parcours verlaten, bijvoorbeeld wanneer een team even wil stoppen om te rusten. In dat geval moet het team dit melden aan de verantwoordelijke van de controlepost waar het zich bevindt. Ook het hervatten van de wedstrijd moet worden gemeld.
 • Honden zijn verboden, zowel tijdens de wedstrijd als bij de controleposten.

 

ARTIKEL 8 – STOPZETTING

De organisatie behoudt zich het recht voor om de wedstrijd stop te zetten en/of af te gelasten in geval van slechte weersomstandigheden en/of om veiligheidsredenen.

De organisatie behoudt zich op elk moment het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het parcours en de locaties van de controleposten te wijzigen. Bij te slechte weersomstandigheden (overvloedige regenval, grote kans op storm of onweer, …) kan de start maximaal enkele uren worden uitgesteld; als de situatie nog langer aanhoudt, wordt de wedstrijd afgelast.

In geval van afgelasting vóór de start of onderbreking van de wedstrijd om welke reden ook zal het inschrijvingsgeld niet worden terugbetaald en zal het geld dat de teams ten voordele van Dokters van de Wereld hebben ingezameld, niet teruggevorderd kunnen worden.

Wie schade berokkent aan het milieu kan gediskwalificeerd worden.

 

ARTIKEL 9 – VEILIGHEID EN HULP

Het medische assistentieteam kan een deelnemer het recht ontzeggen om vanuit een bepaalde controlepost te vertrekken, als het van oordeel is dat die deelnemer niet meer verder kan rijden.

De eerstehulpposten, die zich op diverse plaatsen langs het parcours bevinden, zijn bedoeld om hulp te bieden aan elke persoon die in gevaar is, met personen van de organisatie zelf of met officiële hulpverleners.

De hulpverleners hebben het recht om deelnemers te evacueren die naar hun mening in gevaar zijn. Elke deelnemer die een beroep doet op een arts of hulpverlener onderwerpt zich daarmee aan diens gezag en gaat ermee akkoord diens beslissingen te aanvaarden.

Om een beroep te doen op hulp kan een deelnemer:

 • zich melden bij een eerstehulppost;
 • een checkpoint veiligheid bellen;
 • iemand anders laten bellen.

Elke deelnemer en elk team is verplicht om hulp te bieden aan elke persoon of elk team in gevaar en de hulpdiensten te verwittigen. Geen enkele deelnemer mag op eender welk moment alleen worden achtergelaten.

Indien nodig zal, altijd om redenen in het belang van de geredde persoon, een beroep worden gedaan op de brandweer of andere hulpdiensten. Zij zullen vanaf dat moment de leiding nemen over de operatie en alle geschikte middelen inzetten, inclusief een helikopter. De kosten voor de inzet van die uitzonderlijke middelen zijn voor rekening van de geholpen persoon, die ook zelf voor zijn vervoer naar huis instaat vanaf de plaats waar hij is heen gebracht. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deelnemer om binnen de voorziene termijn een dossier op te stellen en in te dienen bij zijn verzekeringsmaatschappij.

Indien men het veiligheidscheckpoint niet kan bereiken, kan men het noodnummer 112 bellen.

 

ARTIKEL 10 – UITRUSTING

Elke deelnemer moet verplicht beschikken over het materiaal in onderstaande lijst om te mogen starten in Doc’Riders (de lijst werd samengesteld met het oog op de veiligheid van de deelnemers en is niet-exhaustief).

 • Een fiets, bij voorkeur een mountainbike. Het gebruik van een fiets met elektrische trapondersteuning is toegelaten. De organisatie voorziet echter geen laadpunten voor de batterijen.
 • een stevige fietshelm, in goede staat en voorzien van een kinband, en handschoenen die geschikt zijn om met een mountainbike te rijden;
 • een veldfles van minstens 1 liter (die in elke controlepost kan worden bijgevuld met water);
 • reservevoeding;
 • een fluohesje (geel of oranje met reflecterende strepen) om ‘s nachts te dragen;
 • een hoofdlamp om ‘s nachts te dragen, en reservebatterijen;
 • een isothermisch reddingsdeken;
 • de routebeschrijving (krijg je ter plaatse bij aanmelding).

Elk team moet verplicht beschikken over het materiaal in onderstaande lijst om te mogen starten aan Doc’Riders (de lijst werd samengesteld met het oog op de veiligheid van de deelnemers en is niet-exhaustief).

 • Minstens drie opgeladen gsm’s, indien mogelijk met een powerbank en/of oplader;
 • Een EHBO-kit (te vinden in de supermarkt) met ontsmettingsspray, voorgeknipt verband, rekverband, pleisters, verbandgaas, schaar, handschoenen enz.;
 • Een gps (krijg je ter plaatse bij aanmelding).

Verder is het ook sterk aan te raden volgende zaken mee te nemen:

 • lichaamsbescherming: elleboog-, knie- of rugbeschermers;
 • technische, warme en waterdichte kleding;
 • bescherming tegen de zon: zonnecrème, zonnebril enz.;
 • een paar waterdichte schoenen, geschikt om mee te fietsen;
 • reserveschoenen en -kleren;
 • een kompas;
 • een etui met medicijnen die je nodig zou kunnen hebben;
 • een kit om blaren te behandelen;
 • lippenbalsem;
 • toiletpapier;
 • een microvezelhanddoek;
 • een product tegen de muggen.

De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in geval van schade (diefstal, breuk, verlies …) aan persoonlijke bezittingen van de deelnemers, zelfs als de organisator er toezicht op houdt. De deelnemers kunnen van de organisator geen tegemoetkoming eisen voor schade aan hun uitrusting.

 

ARTIKEL 11 – RESPECT VOOR HET MILIEU

Met het oog op respect voor het milieu en de natuurlijke omgeving waarin men fietst, is het streng verboden om afval (papier, plastic verpakkingen enz.) achter te laten langs het parcours. Bij elke bevoorradingspost zijn vuilnisbakken beschikbaar. De deelnemers zijn verplicht die vuilnisbakken te gebruiken.

De deelnemers moeten hun afval en verpakkingen bij zich houden tot ze een door de organisatie aangeduide plek tegenkomen waar ze dit kunnen achterlaten.

 

ARTIKEL 12 – AFBEELDING

Door hun deelname aan Doc’Riders geven alle deelnemers uitdrukkelijk toestemming aan de organisatie Dokters van de Wereld België en haar rechthebbenden om hun naam, afbeelding en stem te gebruiken of laten gebruiken en te reproduceren of laten reproduceren in het kader van het evenement, met het oog op directe exploitatie van het evenement of in een afgeleide vorm, en dit op om het even welke drager, wereldwijd, op alle tot op heden bekende of onbekende manieren, en voor de hele beschermingsduur die momenteel wordt toegekend aan zulke rechtstreekse of afgeleide exploitaties door de geldende wetten en regelgevingen, rechterlijke en/of arbitrale beslissingen van elk land en door de huidige of toekomstige internationale afspraken, met inbegrip van eventuele verlengingen die aan deze duur kunnen worden toegevoegd.

 

ARTIKEL 13 – Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Alle informatie die aan de organisatie wordt meegedeeld is noodzakelijk voor deelname aan het evenement. Die informatie wordt digitaal verwerkt en is uitsluitend bestemd voor de organisatie. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens, hebben alle deelnemers het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren. Om dit recht uit te oefenen en correspondentie over deze informatie te ontvangen, moet men schrijven naar de organisatie.

 

ARTIKEL 14 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Handelsmerken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video’s, teksten of meer in het algemeen elke vorm van informatie waarop intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de organisator. De aanvaarding van dit reglement impliceert geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze goederen om welke reden dan ook is ten strengste verboden.

Door aan Doc’Riders deel te nemen, gaat men – zonder enige afwijking – akkoord met dit reglement in zijn totaliteit.