Fondsenwerving

Jouw giften op het terrein

Dankzij jouw inzet tijdens Doc’Riders en de gulheid van je donateurs, leveren jullie een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van Dokters van de Wereld. Vandaag zijn we allemaal samen Dokters van de Wereld. Bedankt.

Je team heeft zich geëngageerd om minstens € 1 500 in te zamelen bij familie, vrienden en kennissen om te kunnen deelnemen aan dit solidaire sportevenement. Daarom willen we je hier en nu tonen waarvoor de ingezamelde giften dienen. Transparantie staat centraal in onze actie en we doen er alles aan opdat ook jij de nodige informatie aan je omgeving kan doorgeven.

 

Dit is wat we met € 1 500 kunnen doen in België:

ONZE ONTHAAL-, ORIËNTATIE- EN ZORGCENTRA

In Brussel en Antwerpen leven veel mensen in armoede. Ze hebben geen dokter of stellen een medische consultatie regelmatig uit om financiële redenen. In die twee grote Belgische steden is de toegang tot gezondheidszorg bovendien erg versnipperd, kan het zorgsysteem al snel complex worden en zijn de procedures om er toegang toe te krijgen erg beperkend. Iedereen die moeilijkheden ondervindt om toegang te krijgen tot gezondheidszorg, kan bij ons terecht. We dienen de zorgen toe die mensen nodig hebben (medisch, psychologisch enz.) en als hun toestand stabiel is, helpen we hen om toegang te krijgen tot het traditionele zorgsysteem. Met € 1 500 kunnen we in onze zorgcentra in Antwerpen en Brussel 150 personen verzorgen.

 

DE MEDIBUS

Met de Medibus kunnen de teams van Dokters van de Wereld mensen bereiken die niet (meer) in een zorgcentrum geraken. Samen met dit kabinet op wielen trekt een team van vrijwilligers meerdere dagen per week naar verschillende locaties in Brussel en Henegouwen: vlak bij metro- en treinstations, kraakpanden, enzovoort. De vrijwilligers van de Medibus vangen alle personen op die zich aanmelden: daklozen, mensen zonder papieren, druggebruikers, sekswerkers, enzovoort. Onze onthaalmedewerkers bieden een luisterend oor aan iedereen die het nodig heeft. Ze geven de mensen ook een warm drankje en een hygiënekitMet € 1 500 kan de Medibus een hele maand lang één permanentie per week doen.

 

Dit is wat we met € 1 500 kunnen doen in Afrika:

ZORG VOOR MOEDERS EN KINDEREN

In Zuid-Kivu (Democratische Republiek Congo) is Dokters van de Wereld tot een alarmerende vaststelling gekomen: 1 vrouw op 23 sterft er tijdens de bevalling. Bovendien sterven veel jonge moeders ten gevolge van complicaties tijdens hun zwangerschap. Daarom begeleidt Dokters van de Wereld zwangere vrouwen, zowel voor en tijdens als na hun bevalling, in het Panzi-ziekenhuis in Zuid-Kivu. Met € 1 500 kunnen we bij 10 toekomstige moeders een keizersnede uitvoeren die hun leven en dat van hun kind kan redden. 

 

DE STRAATKINDEREN VAN OUAGADOUGOU

In Ouagadougou leven zowat 10 000 kinderen op straat. Ze proberen er te (over)leven in extreem moeilijke omstandigheden. Elke dag trotseren ze honger, geweld en ziekten. Deze achtergelaten, mishandelde weeskinderen, die soms het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, staan er helemaal alleen voor. Samen met lokale partner Keoogo stelt Dokters van de Wereld alles in het werk om hun rechten te verdedigen. Naast medische zorgen en psychologische bijstand besteden ze bijzondere aandacht aan preventie. Ze zorgen ervoor dat de kinderen naar school gaan en willen hen opnieuw in contact brengen met hun familie. Met € 1 500 dek je de kosten voor schoolgerief, het schooluniform met bijpassende schoenen en de school zelf, voor 15 straatkinderen van Ouagadougou.

 

Verstuur deze infografiek naar je mogelijke donateurs

Dit document toont waarvoor de giften aan Dokters van de Wereld, van welke omvang dan ook, kunnen worden gebruikt op het terrein. Aarzel niet om dit document naar je mogelijke donateurs te versturen om hen makkelijker te kunnen uitleggen hoe belangrijk hun steun is.

VERSTUUR DEZE INFOGRAFIEK

 

 

 

 

 

Meer informatie over Dokters van de Wereld

Hieronder vind je twee documenten waarin Dokters van de Wereld wordt voorgesteld. Je kan ze downloaden en rondsturen om onze NGO beter te leren kennen en bekend te maken.